Menu
Aldekol
Infolinia
+48 / 61 / 820 85 95
+48 / 61 / 820 85 96

ALDEKOL DES® 03

Właściwości:

Płynny produkt zwalczający bakterie, wirusy i grzyby w celu utrzymania higieny weterynaryjnej w miejscach hodowli, przetrzymywania i transportu zwierząt. Przeznaczony do zwalczania grzybów na powierzchniach niekontaktujących się z żywnością: ścianach, podłogach, wyposażeniu pieczarkarni i kompostowni poza cyklami produkcyjnymi, a także systemów wentylacyjnych (poza klimatyzacją), powierzchni magazynów i hal. Zwalcza wirusy w pustych szklarniach i tunelach między cyklami uprawowymi roślin. Działa bójczo na bakterie Ralstonia solanacearum w pustych przechowalniach ziemniaków i innych roślin, a także w pustych szklarniach i tunelach między cyklami produkcyjnymi. Przeznaczony do użytku profesjonalnego.

Substancje czynne

glutaral 250 g/l
formaldehyd 185 g/l
Chlorek alkilo (C12-14)-dimetylobenzyloamonowy (ADBAC (C12-C14)) 25g/l

Wskazania

ALDEKOL DES 03 zwalcza między innymi nastepujące drobnoustroje i choroby przez nie powodowane: biegunka, adeno-wirusy, AE, bakterie Coli, bezmleczność poporodowa (MMA), botulizm, chlamydiozy, cholera, choroba Aujeszky'ego, choroba Gumboro, choroba Mareka, choroba Newcastle'a, choroba pęcherzykowa, CRD, EVD, grypa ptasia, gruźlica, grzybice- trychofitozy, gronkowcowe zapalenie stawów, IB, ILT, mykoplazmowe zapalenie płuc, nosówka, ORT, ospa świń, otręt (IBR-PIV), pałeczka ropy błękitnej, parvo-wirusy,zapalenie płuc powodowane przez Haemophilus, pomór, pryszczyca (FMD), salmonellozy, staphylokokoza, wirusowe zapalenie żołądka (SMEDI), wścieklizna, zapalenie jelit, zespół rozrodczo- oddechowy (PRRS).

Budowa chemiczna:

ALDEKOL DES 03 zawiera 250 g/l glutaraldehydu, 185 g/l formaldehydu, 25g/l chlorku didecylodimetyloamoniowego.

Zastosowanie:

 • w miejscach hodowli, przetrzymywania i transportu zwierząt
 • ściany, podłogi ,wyposażenie pieczarkarni i kompostowni poza cyklami produkcyjnymi,
 • systemy wentylacyjne (poza klimatyzacją),
 • powierzchnie magazynów i hal,
 • szklarnie i tunele poza cyklami uprawowymi.
 • puste przechowalnie ziemniaków i innych roślin.

Sposób zastosowania:

ALDEKOL DES 03 może być stosowany przy pomocy następujących urządzeń: aparaty wysokociśnieniowe, opryskiwacze, aparaty spieniające, zamgławiacze termiczne (np. IGEBA) zamgławiacze elektryczne.

Dawkowanie po uprzednim dokładnym umyciu powierzchni:

a. HIGIENA WETERYNARYJNA
Działanie Oprysk
Zużycie 0,4 l roztworu / m2
Zamgławianie
zużycie koncentratu / 1000m3
Czas działania
Bakteriobójcze, grzybobójcze, wirusobójcze w zakresie wirusów otoczkowych 0,5% 1 litr 2 godz.
Wirusobójcze w zakresie wirusów bezotoczkowych 0,5% 1 litr 4 godz.
Wirusobójcze w zakresie wirusa ptasiej grypy H5N1 1% 2 litry 1 godz.
Prątkobójcze 2% 4 litry 1 godz.

b. HIGIENA POWIERZCHNI NIEKONTAKTUJĄCYCH SIĘ Z ŻYWNOŚCIĄ
Działanie Oprysk
zużycie 0,4 l roztworu/ 1m2
Zamgławianie
zużycie koncentratu / 1000m3
Czas działania
Grzybobójcze 0,5% 1 litr 1 godz.
c. HIGIENIA POWIERZCHNI W PUSTYCH SZKLARNIACH I TUNELACH POZA CYKLAMI PRODUKCYJNYMI ROŚLIN ORAZ W PUSTYCH PRZECHOWALNIACH
Działanie Zamgławianie
zużycie koncentratu / 1000m3
Oprysk
zużycie 0,4 l roztworu/ 1m2
Wirus mozaiki tytoniu (TMV) 1 litr 0,5%
Wirus mozaiki Pepino (PepMV) 0,5 litra 0,25%
Bakteriobójcze wobec Ralstonia solanacearum 2 litry 1%
Po zakończeniu zabiegu dezynfekcji, należy pozostawić preparat na powierzchni przez zalecany czas działania (patrz tabelka), a następnie bardzo dokładnie wywietrzyć pomieszczenie.

Warunki przechowywania:

Pomieszczenie magazynowe dobrze wentylowane. Optymalna temperatura potwierdzona testem stabilności wynosi 20 - 25°C.

Trwałość:

2 lata od daty produkcji.

Działania nieporządane:

ALDEKOL DES 03 nie jest, w świetle posiadanych przez nas informacji oraz wieloletnich doświadczeń, szkodliwy dla zdrowia, pod warunkiem stosowania się do naszych zaleceń oraz do ogólnych reguł postępowania z chemikaliami.Zawsze stosuj sprzęt BHP!

W formie nierozcieńczonej działa drażniąco na skórę oraz śluzówki. W razie podrażnień natychmiast dokładnie umyć dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem.

Rejestracja:

ALDEKOL DES 03 jest płynnym środkiem dezynfekcyjnym zarejestrowanym pod nazwą handlową EWABO ALDEKOL DES 03 przez Niemiecki Urząd d/s Środowiska pod nr 02930032, a w Polsce przez Ministerstwo Zdrowia pod nr 0310/03.

Produkt został wpisany na listę DVG (Deutsche Veterinärmedizinische Gesellschaft) Niemieckiego Towarzystwa Weterynaryjnego jako produkt zalecany do procesów dezynfekcji i spełniający kryteria Towarzystwa odnośnie skuteczności dezynfektantów.

Ekspertyzy:

 • Uniwersytet Hohenheim - prof. dr R. Bohm
 • Instytut Higieny Zwierząt Uniwersytetu Hohenheim - prof. dr D. Strauch
 • Instytut Higieny Federalnego Instytutu Badań Mleka w Kilonii - prof. dr W. Heeschen, dr G. Hahn
 • Instytut Wirusologii Uniwersytetu Weterynaryjnego w Hanowerze - prof dr O.R. Kaaden
 • Instytut Badań Grzybów w Krefeld - prof. dr J. Lelley
 • Państwowe Laboratorium Badań nad Newcastle Disease i Ptasią Grypą przy Instytucie Diagnostyki Wirusów Federalnego Instytutu Badań Chorób Wirusowych Zwierząt w Insel Riems - dr O. Werner
 • Zakład Mikrobiologii Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach - dr M.Lipiec.
 • Zakład Agrotechniki Instytutu Warzywnictwa w Skierniewicach - dr hab. J. Szymański


Produkt biobójczy należy używać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Przed użyciem należy przeczytać etykietę i ulotkę informacyjną.
Pozostałe produkty

ALDEKOL DES ® AKTIV
Więcej
ALDEKOL DES ® FF
Więcej
ALDEKOL DES ® LB
Więcej
ALDEKOL PRO HORTI
Więcej
ALDEKOL DES ® GDA
Więcej
ALDEKOL DES ® VET
Więcej


Copyright by Agro-Trade Wszelkie prawa zastrzeżone.

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies w celu umożliwienia logowania się do konta w Serwisie, monitorowania nawigacji użytkowników. Pliki cookies pozwalają ponadto użytkownikom na zachowanie ich parametrów w Serwisie. Użytkownik może w dowolnym momencie zablokować zbieranie informacji tą metodą wyłączając opcję obsługo cookies w ustawieniach przeglądarki.